//////

Uprawiać można w ogródkach przydomowych

Z tej przyczyny wprowadzono łatwiejszą znacznie do uprawy na terenach nizinnych Arnikę chamissoni. Uprawiać ją można w ogródkach przydomowych pod warunkiem, że udostępnione zostaną nasiona tej rośliny w wolnej sprzedaży. Zaspokoiłoby to choć w części zapotrzebowanie krajowe. Gatunek ten udaje się dobrze na glebach ogrodowych lżejszych, próchnicznych i na stanowiskach dobrze nasłonecznionych. Można wysiewać nasiona wprost do gruntu lub wstępnie do skrzyneczki. Do gruntu najlepiej wysiewać przed zimą — jeszcze w sierpniu lub tuż przed mrozami, a do skrzyneczki — w marcu. Siać należy w rzędy co 25—30 cm, nie przykrywając nasion, ponieważ są światłolubne, tylko zasiew przyklepując.

Leave a Reply

error: Content is protected !!